Miljö

Miljö – värna om miljön

Miljö Kortlekstryckarna Forest Stewardship Council
Kortlekstryckarna värnar om en hållbar utveckling och därför ser vi gärna att våra kunder väljer att trycka på miljöcertifierat papper. Våra tryckerier är FSC-certifierade, vilket innebär ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.
För att läsa mer https://se.fsc.org/se-se

Om du vill ha kontakt med oss på Kortlekstryckarna, maila till info@kortlekstryckarna.se
Miljö Kortlekstryckarna